přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceMenu

Důležitá upozornění

Anketa

Jak jste se dostali na náš web?

Zobrazit výsledky

Státní úřad inspekce práce » Oznamování protiprávního jednání zaměstnanců SÚIP

Oznamování protiprávního jednání zaměstnanců SÚIP

Informace o oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání podle NV č. 145/2015 Sb. 

Pro účely oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem nebo jiným zaměstnancem Státního úřadu inspekce práce při výkonu státní služby, práce nebo v souvislosti s nimi sděluje Státní úřad inspekce práce tyto informace podle NV č. 145/2015 Sb.

1.  Prošetřovatelem oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání je pro Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce určen auditor Státního úřadu inspekce práce.

2. Oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání v listinné podobě je možné podávat do zvláštní poštovní schránky. Tato schránka se nachází v sídle Státního úřadu inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava a je umístěna na vnější stěně kolárny  SÚIP. Ke schránce je přístup průchodem z  ulice Kolářská do zadního traktu, kde se na  pravé straně nachází kolárna SÚIP. Schránka je veřejně přístupná bez časového omezení a je opatřena nápisem:

TATO SCHRÁNKA JE URČENA PRO OZNAMOVÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ (Nařízení vlády č. 145/2015 Sb.)

 3. Oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání je v elektronické podobě možné podávat na adresu  protipravni.jednani@suip.cz


TYTO POKYNY PLATÍ VÝLUČNĚ PRO OZNAMOVÁNÍ PŘÍPADŮ, KDY SE PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ DOPOUŠTÍ ZAMĚSTNANEC INSPEKCE PRÁCE. 

UVEDENÝ E-MAIL ANI POŠTOVNÍ SCHRÁNKA  NESLOUŽÍ  PRO PODÁVÁNÍ PODNĚTŮ A STÍŽNOSTÍ NA ZAMĚSTNAVATELE