přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceAnketa

Jak jste se dostali na náš web?

Zobrazit výsledky

Státní úřad inspekce práce » Otázky a odpovědi » Pracovněprávní vztahy » Pracovní doba a doba odpočinku » Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Dotaz:
Rád bych se zeptal, jestli nám může zaměstnavatel takto stanovit rozpis pracovní doby. Pondělí až pátek od 6.00 do 16.00 s půlhodinovou přestávkou, sobota a neděle od 6.00 do 10.00 hodin. Další týden zase pondělí až pátek 6.00 až 16.00 hodin a sobota, neděle volno. Tak se to bude pořád opakovat každých 14 dní, tj. 12 dní pracovat a 2 dny volno.

Odpověď:
Zákoník práce stanoví pravidla pro rozvrhování pracovní doby. Maximální délka stanovené týdenní pracovní doby může být zaměstnavatelem stanovena nejvýše na 40 hodin a délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Týdnem se pro účely zákoníku práce rozumí 7 po sobě jdoucích následujících kalendářních dnů. Doba nepřetržitého odpočinku v týdnu má činit nejméně 35 hodin. Zákoník práce připouští snížení nepřetržitého odpočinku v týdnu, nejméně na 24 hodin. Jde o případy zaměstnání v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době, při práci přesčas, v zemědělství, ve veřejném stravování, kulturních zařízeních, telekomunikačních a poštovních službách, ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb a u technologických procesů, které nemůžou být přerušeny. Pokud zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu tak, že doba nepřetržitého odpočinku je z výše uvedených důvodů zkrácena pod limit 35 hodin až do limitu 24 hodin, poskytne se zaměstnancům nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období dvou týdnu činila délka odpočinku celkem alespoň 70 hodin. Tj. např. 24 hodin + 35 hodin + 11 hodin (zkrácený odpočinek v předcházejícím odpočinku) = 70 hodin.
Z výše uvedených informací vyplývá, že rozpis, který jste ve svém dotazu uvedl, tomu neodpovídá.
Ještě poznámka: u mladistvých zaměstnanců doba nepřetržitého odpočinku v týdnu má činit nejméně 48 hodin.

Informační leták - Pracovní doba a doba odpočinku, práce přesčas a dovolená (pdf, 524.49 kB)

Zákoník práce (§ 92), (§ 96 odst. 1).