přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceMenu

Důležitá upozornění

Anketa

Jak jste se dostali na náš web?

Zobrazit výsledky

Státní úřad inspekce práce » Otázky a odpovědi » Pracovněprávní vztahy » Odměňování za práci » Odměna z dohody o provedení práce

Odměna z dohody o provedení práce

Dotaz:
Chceme zaměstnat starobní důchodce na 20 až 40 hodin v měsíci. Vztahuje se na ně minimální mzda i když budou pracovat jen tak málo hodin?

Odpověď:
Odměna z dohody o provedení práce a podmínky pro její poskytování se sjednávají v dohodě o provedení práce, která musí být uzavřena písemně, jak uvádí ustanovení § 138 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce). Zákoník práce stanoví minimální mzdu jako nejnižší přípustnou výši odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda (§ 111 zákoníku práce). Výši základní sazby minimální mzdy stanoví vláda nařízením č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V tomto nařízení v ustanovení § 2 je uvedena základní sazba měsíční minimální mzdy (s účinností od 1. 1. 2017) ve výši 11 000 Kč a hodinová sazba minimální mzdy ve výši 66,00 Kč při pracovní době 40 hodin týdně. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v souladu se zákonným ustanovením mají Vaši budoucí zaměstnanci nárok na částku 66,00 Kč na hodinu (vztaženo k pracovní době zaměstnavatele v délce 40 hodin týdně). Pokud by odměna z dohody nedosáhla výše minimální mzdy je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci doplatek k odměně z dohody ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na 1 hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou.

Informační leták - Odměňování za práci a odměna z dohod (pdf, 523.92 kB)

Zákoník práce § 111, § 138.

Nařízení vlády: č. 567/2006 Sb. § 2