přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceMenu

Důležitá upozornění

Anketa

Jak jste se dostali na náš web?

Zobrazit výsledky

Státní úřad inspekce práce » Otázky a odpovědi » Pracovněprávní vztahy » Agenturní zaměstnávání » Skončení dočasného přidělení zaměstnance agentury práce

Skončení dočasného přidělení zaměstnance agentury práce

Dotaz:

Jsem zaměstnaná přes agenturu práce. V pracovní smlouvě mám sjednáno, že zaměstnavatel může pracovní poměr ukončit před uplynutím sjednané doby z důvodu ukončení dočasného přidělení zaměstnance k uživateli.
Může se mnou agentura práce skončit pracovní poměr i po zkušební době, ale dříve než je uvedeno v pracovní smlouvě?

Odpověď:

Máte zřejmě v pracovní smlouvě sjednaný pracovní poměr pravděpodobně do nějakého data nebo na nějaké období. V pracovní smlouvě může být doba určitá sjednána i takovým způsobem, že pracovní poměr končí dnem ukončení dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele. Agentury práce se tímto jistí pro případ, když jim skončí předčasně zakázka u uživatele a ony nemají pro své zaměstnance jinou práci.
Agenturní zaměstnávání patří svým charakterem mezi zaměstnání s vysokou mírou fluktuace zaměstnanců a omezenou dobou zaměstnávání. Tito zaměstnavatelé zpravidla nemají vlastní naplnění práce pro své zaměstnance a zaměstnávají je pouze na dobu, kdy je mohou přidělovat k uživatelům. Je proto velmi nutné, při sjednávání podmínek pracovní smlouvy, si vždy důkladně přečíst, jak je doba trvání pracovního poměru zaměstnavatelem navržena. Pokud byste měla pracovní smlouvu uzavřenou na dobu určitou, bez dodatku předčasného ukončení a zaměstnavatel by Vám do doby skončení pracovního poměru žádnou práci nepřiděloval, byla by to překážka na jeho straně. V případě překážky na straně zaměstnavatele, která není prostojem ani přerušením práce, způsobeném nepříznivými povětrnostními vlivy, náležela by Vám náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku do konce doby určité, kterou jste si se zaměstnavatelem sjednala v pracovní smlouvě.

Zákoník práce § 307 a, § 308, § 309.