přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceStátní úřad inspekce práce » OIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj » Úřední deska

Úřední deska OIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj

Oznámení:

Úřední hodiny podatelny

(nejedná se o poskytování poradenství veřejnosti):

pondělí, středa: 08,00 – 17,00
úterý, čtvrtek, pátek: 08,00 – 14,00

E-podatelna

Adresa elektronické podatelny

epodatelna.ostrava@suip.cz

Elektronická podatelna Státního úřadu inspekce práce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. elektronických podatelnách.

Akceptované formáty datových příloh:

Texty:

*.rtf, *.txt, *.doc, *.pdf, *.xls, *.ppt, *.odt

Obrázky:

*.jpg, *.tif, *.gif, *.mpg

Zvuky:

*.mpeg2, *.wav, *.mp2/mp3

případně jakékoliv další formáty kompatibilní s kancelářskými balíky Microsoft Office nebo OpenOffice včetně obrazových prezentací.
Přílohy mohou být komprimovány do archívů typu ZIP.

Datové zprávy

Maximální velikost datové zprávy pro elektronické podání v podobě datové zprávy (doručené e-mailem nebo do datové schránky) je 20 MB. Dokumenty v objemu nad 20 MB je možné doručit na technickém nosiči dat.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých SÚIP přijímá dokumenty v elektronické podobě:

CD, DVD, USB flash disk

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích

Pokud je v digitální podobě dodán dokument, který nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. obsahuje chybný datový formát či formát ve kterém nejsou dokumenty podatelnou přijímány nebo je umístěn na jiném technickém nosiči dat, než na kterém jsou dokumenty podatelnou přijímány nebo obsahuje škodlivý kód a lze z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí zaměstnanec podatelny odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, zaměstnanec podatelny dále dokument nezpracovává. Není-li možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, podatelna dokument nezpracovává.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě

Pokud je doručený dokument v analogové nebo elektronické podobě neúplný nebo nečitelný a je možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, je odesílatel o vadě dokumentu vyrozuměn. Nepodaří-li se podatelně ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, podatelna dokument nezpracovává. Není-li možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, dokument podatelna nezpracovává.

___________________________________________________________________________________________

22. 11. 2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor zaměstnanosti Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj - VŘ 7504

Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vyhlašuje podle ust. § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo inspektor zaměstnanosti…

[Pokračování článku]

13. 3. 2018

[Pokračování článku]