přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceStátní úřad inspekce práce » OIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj » O nás » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění informací dle ustanovení § 5 odst. 1 zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

1. Úplný název povinného subjektu:

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu:

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj (dále jen „inspektorát“) byl zřízen zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (dále jen „zákon o inspekci práce“) s účinností od 1. 7. 2005. nadřízeným orgánem je Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě.

Více v přiloženém dokumentu:
Důvod a způsob založení povinného subjektu (pdf, 105.14 kB)

3. Organizační struktura:

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení:

4.1. Kontaktní poštovní adresa
sídlo:
Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj
Živičná 2
702 69 Ostrava

Regionální kancelář v Olomouci:
Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj
Na Šibeníku 1179/5)
Olomouc

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
sídlo:
Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj
Živičná 2
702 69 Ostrava

Regionální kancelář v Olomouci:
Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj
Na Šibeníku 1179/5Olomouc

4.3. Úřední hodiny

Hodiny pro styk s veřejností

pondělí: 08,00 – 17,00
úterý: 08,00 – 14,00
středa: 08,00 – 17,00
čtvrtek: 08,00 – 14,00
pátek: 08,00 – 14,00

Pracovně právní poradenství

pondělí: 08,00 – 17,00
středa: 08,00 – 17,00

4.4 Telefonní čísla
+ 420 950 179 211 - spojovatelka Ostrava
+ 420 950 179 203 - Olomouc

4.5 Čísla faxu

4.6 Adresa internetové stránky
Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

4.7 Adresa e-podatelny
epodatelna.ostrava@suip.cz

4.8 Další elektronické adresy
identifikátor datové schránky: 5bzeezt

5. Bankovní spojení

Účet číslo: příjmový účet
19-1024821/0710, konstantní symbol 0308,
variabilní symbol – IČ organizace, nebo dle aktuální informace oblastního inspektorátu práce

6. IČ:

750 46 962

7. DIČ:

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty:

8.1. Seznamy hlavních dokumentů
Roční program kontrolních akcí: www.suip.cz/oip10/rocni-program-kontrolnich-akci
Roční zprávy: www.suip.cz/oip08/rocni-zpravy

8.2. Rozpočet
Inspektorát nepracuje s vlastním rozpočtem.
Rozpočet Státního úřadu inspekce práce je k dispozici na stránce Povinně zveřejňovaných informací
bod 8.2. Rozpočet: Rozpočet Státního úřadu inspekce práce

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace (pdf, 85.12 kB)

10. Příjem žádosti a dalších podání

Příjem žádosti a dalších podání (pdf, 94.47 kB)

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky (pdf, 119.48 kB)

12. Formuláře

Formulář k podání žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. (doc, 23.50 kB)
Formulář k hlášení a evidenci pracovních úrazů podle nařízení vlády 201/2010 Sb http://www.mpsv.cz/cs/9907

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování, návody pro řešení žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů. (pdf, 58.74 kB)

14. Předpisy

14.1. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje viz příloha:
Předpisy podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Předpisy (pdf, 99.00 kB)
Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti k dispozici na Portálu veřejné správy České republiky: http://portal.gov.cz
Další předpisy k dispozici na Portálu veřejné správy České republiky: http://portal.gov.cz

14.2. Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu
Oblastní inspektorát práce nevydává právní předpisy.

15. Úhrady za poskytování informací

  Sazebník úhrad (pdf, 196.86 kB)

16. Licenční smlouvy

Problematikou licenčních smluv se zabývá Státní úřad inspekce práce.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020 (pdf, 159.45 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 (pdf, 72.71 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 (pdf, 82.24 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017 (pdf, 81.89 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016 (pdf, 134.07 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015 (pdf, 27.39 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014 (pdf, 27.24 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013 (pdf, 129.23 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012 (pdf, 25.87 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011 (pdf, 100.39 kB)

Za předchozí období vydávaly orgány inspekce práce jednu souhrnnou výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto výroční zprávy (do roku 2010) najdete na http://www.suip.cz/o-nas/povinne-zverejnovane-informace/ v bodě 17. jako zprávy Státního úřadu inspekce práce o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za příslušný rok.

18. Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Za rok 2021:

Čj/28487_10.10_21 (pdf, 343.13 kB)

Čj/28057_10.10_21 (pdf, 337.38 kB)

Čj/27763_10.10_21 (pdf, 348.04 kB)

Čj/26394_10.10_21 (pdf, 335.63 kB)

Čj/24900_10.10_21 (pdf, 324.81 kB)

Čj/22655_10.10_21 (pdf, 342.37 kB)

Čj/23381_10.10_21 (pdf, 238.60 kB)

Čj/23185_10.10_21 (pdf, 231.58 kB)

Čj/20006_10.10_21 (pdf, 254.62 kB)

Čj/13128_10.10_21 (pdf, 289.19 kB)

Čj/12503_10.10_21 (pdf, 252.42 kB)

Čj/11486_10.10_21 (pdf, 361.99 kB)

Čj/10857_10.10_21 (pdf, 243.70 kB)

Čj/10211_10.10_21 (pdf, 291.15 kB)

Čj/9175_10.10_21 (pdf, 289.18 kB)

Čj/8395_10.10_21 (pdf, 325.62 kB)

Čj/5231_10.10_21 (pdf, 286.29 kB)

Čj/3785_10.10_21 (pdf, 252.54 kB)

Čj/2115_10.10_21 (pdf, 206.24 kB)

Čj/1669_10.10_21 (pdf, 206.58 kB)

Čj/1595_10.10_21 (pdf, 205.72 kB)

Za rok 2020:

Čj/30830_10.10_20_15.16 (pdf, 205.32 kB)

Čj/29992_10.10_20 (pdf, 239.13 kB)

Čj/28985_10.10_20_15.16 (pdf, 208.48 kB)

Čj/23093_10.10_20 (pdf, 39.37 kB)

Čj/22394_10.10_20 (pdf, 46.27 kB)

Čj/21800_10.10_20 (pdf, 215.13 kB)

Čj/21163_10.10_20 (pdf, 48.76 kB)

Čj/19350_10.10_20 (pdf, 100.56 kB)

Čj/18146_10.10_20 (pdf, 43.83 kB)

Čj/17662_10.10_20 (pdf, 52.64 kB)

Čj/16808_10.10_20 (pdf, 39.63 kB)

Čj/15794_10.10_20 (pdf, 42.63 kB)

Čj/15541_10.10_20 (pdf, 51.40 kB)

Čj/14616_10.10_20 (pdf, 252.83 kB)

Čj/13946_10.10_20 (pdf, 46.32 kB)

Čj/13654_10.10_20 (pdf, 50.03 kB)

Čj/7130_10.10_20 (pdf, 41.50 kB)

Čj/5418_10.10_20 (pdf, 37.25 kB)

Čj/3683_10.10_20 (pdf, 46.09 kB)

Čj/1011_10.10_20 (pdf, 58.44 kB)

Čj/260_10.10_19/15.16 (pdf, 227.15 kB)

Čj/430_10.10_20 (pdf, 66.47 kB)

Čj/2512_10.10_20 (pdf, 48.94 kB)

Za rok 2019:

Čj/1009_10.10_19 (pdf, 71.37 kB)

Čj/10951_10.10_19 (pdf, 47.84 kB)

Čj/1168_10.10_19 (pdf, 156.05 kB)

Čj/11965_10.10_19 (pdf, 85.01 kB)

Čj/12318_10.10_19 (pdf, 75.59 kB)

Čj/13684_10.10_19 (pdf, 606.72 kB)

Čj/13688_10.10_19 (pdf, 55.03 kB)

Čj/14477_10.10_19 (pdf, 75.50 kB)

Čj/15004_10.10_19 (pdf, 44.67 kB)

Čj/16191_10.10_19 (pdf, 48.70 kB)

Čj/2034_10.10_19 (pdf, 61.87 kB)

Čj/21015_10.10_19 (pdf, 47.27 kB)

Čj/21551_10.10_19 (pdf, 53.71 kB)

Čj/23563_10.10_19 (pdf, 43.96 kB)

Čj/24022_10.10_19 (pdf, 52.81 kB)

Čj/24588_10.10_19 (pdf, 77.25 kB)

Čj/25151_10.10_19 (pdf, 44.38 kB)

Čj/25894_10.10_19 (pdf, 42.90 kB)

Čj/2603_10.10_19 (pdf, 42.41 kB)

Čj/27120_10.10_19 (pdf, 79.08 kB)

Čj/2834_10.10_19 (pdf, 52.82 kB)

Čj/28601_10.10_18 (pdf, 93.08 kB)

Čj/29898_10.10_19 (pdf, 42.48 kB)

Čj/3381_10.10_19 (pdf, 49.93 kB)

Čj/5764_10.10_19 (pdf, 59.69 kB)

Za rok 2018:

Čj/31994/10.10/18/15.16. (pdf, 144.08 kB)

Čj/28601/10.10/18/15.16. (pdf, 105.73 kB)

Čj/26122/10.10/18/15.16. (pdf, 75.73 kB)

Čj/23228/10.10/18/15.16. (pdf, 71.70 kB)

Čj/21736/10.10/18/15.16. (pdf, 105.52 kB)

Čj/18295/10.10/18/15.16. (pdf, 155.59 kB)

Čj/17725/10.10/18/15.16. (pdf, 194.15 kB)

Čj/16198/10.10/18/15.16. (pdf, 47.93 kB)

Čj/15833/10.10/18/15.16. (pdf, 51.34 kB)

Čj/14921/10.10/18/15.16. (pdf, 50.32 kB)

Čj/14452/10.10/18/15.16. (pdf, 46.93 kB)

Čj/12840/10.10/18/15.16. (pdf, 79.08 kB)

Čj/9552/10.10/18/15.16. (pdf, 79.62 kB)

Čj/6025/10.10/18/15.16. (pdf, 661.01 kB)

Čj/6576/10.10/18/15.16. (pdf, 1.43 MB)

Čj/8811/10.10/18/15.16. (pdf, 350.43 kB)

Za rok 2017:

Čj/5075/10.10/17/15.16. (pdf, 346.38 kB)

Čj/6043/10.10/17. (pdf, 377.48 kB)

Čj/13100/10.10/17/15.16. (pdf, 374.18 kB)

Čj/13267/10.10/17/15.16. (pdf, 316.12 kB)

Čj/17648/10.10/17/15.16. (pdf, 376.64 kB)

Čj/18898/10.10/17/15.16. (pdf, 404.14 kB)

Čj/25993/10.10/17/15.16. (pdf, 102.43 kB)

Čj/26239/10.10/17/15.16. (pdf, 366.03 kB)

Čj/28625/10.10/17/15.16. (pdf, 91.56 kB)

Za rok 2016:

Čj/3092/10.10/16/15.16. (pdf, 885.14 kB)

Čj/10701/10.10/16/15.16. (pdf, 699.94 kB)

Čj/23257/10.10/16/15.16. (pdf, 327.63 kB)

Čj/25162/10.10/16/15.16. (pdf, 341.56 kB)

Za rok 2015:

Čj/4839/10.10/15/15.16. (pdf, 930.40 kB)

Čj/7214/10.10/15/15.16. (pdf, 365.65 kB)

Čj/9482/10.10/15/15.16. (pdf, 394.49 kB)

Za rok 2014:

Čj/6993/10.30/14/15.15. (pdf, 971.63 kB)

Čj/4006/10.71/14/ (pdf, 1.73 MB)

Čj/2262/10.30/14/7.4. (pdf, 820.65 kB)

Za rok 2013:

Čj/21588/10.50/13/14.3. (pdf, 697.35 kB)

Čj/13297/10.50/13/15.16. (pdf, 428.37 kB)

Čj/10057/10.50/13/15.16. (pdf, 1.15 MB)

Čj/8720/10.30/13/18.4. (pdf, 340.00 kB)

Čj/3973/10.50/13/14.3. (pdf, 757.75 kB)

Čj/1096/10.50/13/15.6. (pdf, 600.71 kB)