přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceStátní úřad inspekce práce » OIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj » Hlášení pracovních úrazů

Hlášení pracovních úrazů

Hlášení pracovních úrazů s hospitalizací delší než 5 dní nebo pracovních úrazů smrtelných je možno provést na telefonním čísle 950 179 257 nebo na emailové adrese: ostrava@suip.cz


Co je pracovní úraz

Pracovním úrazem je poškození na zdraví zaměstnance nebo jeho smrt při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Dle § 105 odst. 1 Zákoníku práce musí zaměstnavatel vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku každého pracovního úrazu.

Dle § 105 odst. 2 ZP musí v knize úrazů vést evidenci všech pracovních úrazů, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost delší než tři kalendářní dny (popř. žádná pracovní neschopnost).

Dle § 105 odst. 3 ZP při pracovní neschopnosti delší než tři kalendářní dny a při úmrtí zaměstnance musí zaměstnavatel nejpozději do pěti pracovních dnů po oznámení úrazu vyhotovit záznam o pracovním úrazu a vést o pracovním úrazu dokumentaci (dle Nařízení vlády č. 201/2010Sb.).

Druhy pracovních úrazů

Smrtelný - takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel.
Hospitalizace delší než 5 dní – takové poškození zdraví, jehož ošetřování si vyžádalo pobyt v nemocnici delší než 5 kalendářních dnů.
Ostatní – takové poškození zdraví, na jehož následky je postižený v dočasné pracovní neschopnosti.

Pro evidenci, hlášení a zasílání záznamu o úrazu platí Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. ze dne 31. května 2010.
Vzor záznamu o úrazu je uveden v příloze k tomuto nařízení (viz níže).