přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceStátní úřad inspekce práce » OIP Jihomoravský a Zlínský kraj » Pracovněprávní vztahy » Informace z oblasti pracovněprávních vztahů

Informace z oblasti pracovněprávních vztahů

 • Zaměstnavatelem „nelegálů“ byl uchazeč o zaměstnání (aktualita z 15. 6. 2012)

  14 zaměstnavatelů umožnilo nelegální práci - tuto skutečnost zjistil oblastní inspektorát práce při kontrolách provedených během hodiny na brněnském Zelném trhu.

  26 inspektorů Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj se sídlem v Brně ve spolupráci s Policií ČR provedlo kontrolu nelegálního zaměstnávání na brněnském tržišti Zelný trh. Během hodiny bylo zkontrolováno 50 podnikatelů-nájemců prodejních stánků. Závislou práci vykonávalo celkem 39 osob z toho 17 osob ji vykonávalo nelegálně, což jim umožnilo 14 podnikatelů. Ve spolupráci s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR bylo zjištěno, že 6 nelegálně pracujících osob a 5 zaměstnanců bylo vedeno v evidenci uchazečů o zaměstnání.

  Skutečně kuriózní je případ, kdy kontrolovanou osobou byl podnikatel, který je sám evidován jako uchazeč o zaměstnání a umožnil výkon nelegální práce dalším dvěma osobám, kdy jedna z nich je také uchazečem o zaměstnání a pobírá podporu v nezaměstnanosti!

  Oblastní inspektorát bude s jednotlivými podnikateli, kteří nelegální práci umožnili i s osobami, které nelegální práci vykonávaly zahajovat správní řízení o uložení pokuty.

 • Nelegální práce na stavbě = pokuta 2,5mil Kč (aktualita z 5. 6. 2012)

  Na základě poznatků Policie ČR provedl OIP ve spolupráci s odborem cizinecké policie kontrolu na stavbě v Brně. Zkontrolováni byli dva subdodavatelé. V jednom případě bylo zjištěno nelegální zaměstnávání 10 osob.
  Šest občanů EU pracovalo na stavbě bez pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti – vykonávali závislou práci bez uzavření základního pracovněprávního vztahu a kontrolovaná osoba jim nelegální práci umožnila. Dále pro stejnou kontrolovanou osobu vykonávali závislou práci čtyři cizinci ze třetích zemí. Dva z nich závislou práci vykonávali bez potřebného povolení k zaměstnání a další dva cizinci pobývali na území ČR nelegálně - neměli povolení k pobytu. Policie ČR, odbor cizinecké policie, všechny čtyři cizince ze třetích zemí vyhostila. Oblastní inspektorát práce po provedeném správním řízení vydal správní rozhodnutí, kterým kontrolované osobě uložil pokutu ve výši 2 500 000 Kč za umožnění výkonu nelegální práce tak, jak je definována v ust. § 5 písm. e) bodů 1., 2., 3 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Výši pokuty významně ovlivnil počet osob, kterým kontrolovaná osoba umožnila výkon nelegální práce a také skutečnost, že cizinci vykonávali závislou práci a při tom neměli povolení k zaměstnání a ve dvou případech dokonce ani povolení k pobytu na území ČR.