přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceStátní úřad inspekce práce » OIP Jihomoravský a Zlínský kraj » O nás » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění informací dle ustanovení § 5 odst. 1 zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

1. Úplný název povinného subjektu:

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj (dále jen „inspektorát“) byl zřízen zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (dále jen „zákon o inspekci práce“) s účinností od 1. 7. 2005. nadřízeným orgánem je Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě. Působnost inspektorátu je vymezena v ustanoveních § 3, 5 a 6 tohoto zákona.
Důvod a způsob založení povinného subjektu (pdf, 105.14 kB)

3. Organizační struktura:

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení:

4.1. Kontaktní poštovní adresa
sídlo:
Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj
Milady Horákové 3
658 60 Brno

regionální kancelář Zlín:
Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj
Čiperova 5182
760 42 Zlín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj
Milady Horákové 3
658 60 Brno

4.3. Úřední hodiny

Hodiny pro styk s veřejností

pondělí: 08,00 – 17,00
úterý: 08,00 – 14,00
středa: 08,00 – 17,00
čtvrtek: 08,00 – 14,00
pátek: 08,00 – 14,00

Pracovně právní poradenství

pondělí: 08,00 – 17,00
středa: 08,00 – 17,00

4.4 Telefonní čísla
+420 950 179 900 - recepce

4.5 Čísla faxu
+420 950 179 901

4.6 Telefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť

Jméno a přijmeníStručná prac. náplňTelefon
Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil Vedoucí inspektor +420 950 179 900
Ing. Vlastimil Nejtek, Ph.D. Zástupce vedoucího oddělení inspekce II (VTZ a stavebnictví) +420 950 179 928
Ing. František Šebela Vedoucí oddělení inspekce I (BOZP) +420 950 179 943
p. Antonín Vojta Vedoucí oddělení inspekce III (PVP) +420 950 179 940
JUDr. Dagmar Berková Vedoucí právního oddělení +420 950 179 908
Ing. Marcela Ščerbová Vedoucí oddělení ekonomicko - provozního +420 950 179 903
Mgr. František Burian Vedoucí oddělení inspekce NLZ pro Jihomoravský kraj +420 950 179 952
Ing. Petra Macegová Vedoucí oddělení inspekce NLZ pro Zlínský kraj +420 950 179 986

4.7 Adresa internetové stránky
Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj

4.8 Adresa e-podatelny
epodatelna.brno@suip.cz

4.9 Další elektronické adresy
identifikátor datové schránky: a9heffd
E-mail:brno@suip.cz

Formáty datových zpráv: pdf, jpg, html, rtf, doc (formát rtf upřednostňujeme proti formátu doc z důvodu vyšší bezpečnosti a kompatibility)
Elektronický podpis podání, pokud je podání elektronicky podepsáno, založený na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo datová zpráva obsahuje kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.

5. Bankovní spojení

1024821/0710

6. IČ:

750 46 962

7. DIČ:

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty:

Seznamy hlavních dokumentů podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

8.1. Seznamy hlavních dokumentů
Roční program kontrolních akcí: www.suip.cz/oip08/rocni-program-kontrolnich-akci
Roční zprávy: www.suip.cz/oip08/rocni-zpravy

8.2. Rozpočet
Inspektorát nepracuje s vlastním rozpočtem.
Rozpočet Státního úřadu inspekce práce je k dispozici na stránce Povinně zveřejňovaných informací
bod 8.2. Rozpočet: Rozpočet Státního úřadu inspekce práce

9. Žádosti o informace

Podávání žádostí o poskytnutí informace Oblastnímu inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj a jejich poskytování se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace (pdf, 90.79 kB)

10. Příjem žádosti a dalších podání

Podnět ke kontrole / k zahájení správního řízení (pdf, 89.26 kB)

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky (pdf, 80.35 kB)

12. Formuláře

Formulář k podání žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. (doc, 23.50 kB)
Formulář k hlášení a evidenci pracovních úrazů podle nařízení vlády 201/2010 Sb http://www.mpsv.cz/cs/9907

13. Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování

Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování, návody pro řešení žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů. (pdf, 92.50 kB)

14. Předpisy

14.1. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje viz příloha:
Předpisy podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Předpisy (pdf, 99.00 kB)
Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti k dispozici na Portálu veřejné správy České republiky: http://portal.gov.cz
Další předpisy k dispozici na Portálu veřejné správy České republiky: http://portal.gov.cz

14.2. Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu
Oblastní inspektorát práce nevydává právní předpisy.

15. Úhrady za poskytování informací

  Sazebník úhrad (pdf, 196.86 kB)

16. Licenční smlouvy

Problematikou licenčních smluv se zabývá Státní úřad inspekce práce.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020 (pdf, 153.18 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 (pdf, 82.74 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 (pdf, 82.51 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017 (pdf, 81.41 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016 (pdf, 122.84 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015 (pdf, 27.54 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014 (pdf, 27.55 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013 (pdf, 131.44 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012 (pdf, 34.19 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011 (pdf, 100.69 kB)

Za předchozí období vydávaly orgány inspekce práce jednu souhrnnou výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto výroční zprávy (do roku 2010) najdete na http://www.suip.cz/o-nas/povinne-zverejnovane-informace/ v bodě 17. jako zprávy Státního úřadu inspekce práce o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za příslušný rok.

18. Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.


Za rok 2021:

17656/9.30/21-2 (pdf, 465.65 kB)

12088/9.30/21-2 (pdf, 538.29 kB)

10653/9.30/21-5 (pdf, 621.02 kB)

8367/9.30/21-2 (pdf, 540.35 kB)

7714/9.30/21-2 (pdf, 470.86 kB)

5080/9.30/21-2 (pdf, 607.59 kB)

3894/9.30/21-2 (pdf, 461.52 kB)

3893/9.30/21-2 (pdf, 463.50 kB)

3865/9.30/21-2 (pdf, 464.19 kB)

2690/9.30/21-2 (pdf, 460.46 kB)

2418/9.30/21-2 (pdf, 459.58 kB)

1491/9.30/21-2 (pdf, 460.58 kB)

1292/9.30/21-2 (pdf, 462.62 kB)


Za rok 2020:

33785/9.30/20-2 (pdf, 458.09 kB)

33211/9.30/20-2 (pdf, 464.09 kB)

25098/9.30/20-2 (pdf, 459.06 kB)

24290/9.30/20-2 (pdf, 539.76 kB)

24290/9.30/20-3 (pdf, 464.55 kB)

21388/9.30/20-2 (pdf, 195.04 kB)

19547/9.30/20-2 (pdf, 211.35 kB)

19297/9.30/20-2 (pdf, 232.52 kB)

18988/9.30/20-2 (pdf, 143.64 kB)

18938/9.30/20-2 (pdf, 154.07 kB)

16441/9.30/20-2 (pdf, 200.27 kB)

15749/9.30/20-2 (pdf, 144.29 kB)

14339/9.30/20-2 (pdf, 272.43 kB)

14052/9.30/20-2 (pdf, 129.93 kB)

9329/9.30/20-2 (pdf, 216.84 kB)

8793/9.30/20-2 (pdf, 294.53 kB)

7611/9.30/20-3 (pdf, 191.32 kB)

7611/9.30/20-2 (pdf, 289.17 kB)

7336/9.30/20-2 (pdf, 122.92 kB)

6911/9.30/20-2 (pdf, 114.85 kB)

5614/9.30/20-2 (pdf, 207.28 kB)

4309/9.30/20-2 (pdf, 150.00 kB)

3732/9.30/20-2 (pdf, 148.05 kB)

3368/9.30/20-7 (pdf, 432.73 kB)

841/9.30/20-2 (pdf, 139.42 kB)


Za rok 2019:

36334/9.30/19-2 (pdf, 243.47 kB)

36687/9.30/19-2 (pdf, 184.07 kB)

37347/9.30/19-2 (pdf, 118.50 kB)

37853/9.30/19-2 (pdf, 195.58 kB)

33954/9.30/19-6 (pdf, 138.66 kB)

33335/9.30/19-2 (pdf, 251.06 kB)

31207/9.30/19-2 (pdf, 119.58 kB)

29350/9.30/19-2 (pdf, 158.83 kB)

26957/9.30/19-2 (pdf, 279.85 kB)

28508/9.30/19-2 (pdf, 157.14 kB)

26704/9.30/19-2 (pdf, 139.80 kB)

27409/9.30/19-2 (pdf, 158.83 kB)

26809/9.30/19-2 (pdf, 180.60 kB)

22976/9.30/19-2 (pdf, 248.67 kB)

23095/9.30/19-2 (pdf, 231.06 kB)

25582/9.30/19-2 (pdf, 147.21 kB)

20932/9.30/19-2 (pdf, 643.45 kB)

22709/9.30/19-2 (pdf, 1.82 MB)

20657/9.30/19-2 (pdf, 1.36 MB)

20497/9.30/19-2 (pdf, 1.57 MB)

17389/9.30/19-2 (pdf, 73.27 kB)

18247/9.30/19-2 (pdf, 2.50 MB)

17865/9.30/19-2 (pdf, 107.08 kB)

17497/9.30/19-2 (pdf, 799.17 kB)

15153/9.30/19-2 (pdf, 120.54 kB)

16087/9.30/19-2 (pdf, 812.45 kB)

14953/9.30/19-2 (pdf, 2.04 MB)

  Rozhodnutí 14953/9.30/19-3 (pdf, 128.53 kB)

16983/9.30/19-2 (pdf, 1.56 MB)

16807/9.30/19-2 (pdf, 2.48 MB)

14966/9.30/19-2 (pdf, 119.51 kB)

13989/9.30/19-2 (pdf, 82.91 kB)

9691/9.30/19-2 (pdf, 1.61 MB)

9665/9.30/19-2 (pdf, 1.77 MB)

10015/9.30/19-3 (pdf, 1.41 MB)

8502/9.30/19-2 (pdf, 2.25 MB)

5876/9.30/19-2 (pdf, 299.01 kB)

7025/9.30/19-2 (pdf, 735.27 kB)

4374/9.30/19-2 (pdf, 621.98 kB)

2306/9.30/19-2 (pdf, 595.45 kB)

1334/9.30/19-2 (pdf, 456.82 kB)


Za rok 2018:

38907/9.30/18-2 (pdf, 1.64 MB)

38375/9.30/18-2 (pdf, 134.80 kB)

38609/9.30/18_2 (pdf, 1.87 MB)

37566/9.30/18_2 (pdf, 716.28 kB)

34777/9.30/18 (pdf, 113.93 kB)

29665/9.30/18 (pdf, 2.94 MB)

15581/9.30/18-2 (pdf, 1012.93 kB)

14865/9.30/18-2 (pdf, 218.44 kB)

14823/9.30/18-2 (pdf, 1.14 MB)

14715/9.30/18-2 (pdf, 1.18 MB)

14656/9.30/18 (pdf, 2.46 MB)

10452/9.30/18-2 (pdf, 1.05 MB)

9738/9.30/18 (pdf, 1.31 MB)

8417/9.30/18-2 (pdf, 1.10 MB)

8230/9.30/18-2 (pdf, 2.79 MB)

7598/9.30/18 (pdf, 1.48 MB)

7100/9.30/18-2 (pdf, 950.31 kB)

6940/9.30/18 (pdf, 939.14 kB)

3718/9.30/18-2 (pdf, 605.16 kB)

1473/9.30/18-2 (pdf, 588.21 kB)


Za rok 2017:

33464/9.30/17-2 (pdf, 599.91 kB)

31889/9.30/17-2 (pdf, 978.66 kB)

29774/9.30/17-2 (pdf, 607.40 kB)

29735/9.30/17-2 (pdf, 827.40 kB)

24994/9.30/17-2 (pdf, 282.08 kB)

<p