přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceStátní úřad inspekce práce » OIP Jihomoravský a Zlínský kraj » Bezpečnost práce » Poskytování poradenství

Poskytování poradenství

V souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. k) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, poskytují oddělení inspekce I a II zaměstnavatelům a zaměstnancům základní informace a poradenství týkající se oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně problematiky bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Informace a poradenství jsou poskytována bezúplatně, zpravidla osobně, telefonicky či emailem.

Seznam konzultačních míst a kontaktních údajů – bezpečnost práce


Brno
Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj
Milady Horákové 3, 658 60 Brno
tel.: +420 950 179 900
ve středu od 08:00 – 11:30, 12:00 - 17:00


Břeclav
budova Městského úřadu Břeclav
nám. T.G.Masaryka 3, 690 81, Břeclav, kancelář č. 321
tel.: + 420 519 311 500
v lichou středu od 08:00 – 12:00, 13:00 - 15:00


Vsetín
budova Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
4. května 287, 755 01  Vsetín
tel.: + 420 950 173 444
v lichou středu od 08:00 – 12:00, 13:00 - 15:00


Zlín
budova Okresní správy sociálního zabezpečení Zlín
tř. Tomáše Bati 3792, 762 61 Zlín
tel.: +420 950 179 981  
ve středu od 08:00 – 12:00, 13:00 - 17:00


Znojmo
budova Celního úřadu
28. října 7, 669 02 Znojmo, kancelář č. 101
tel.: + 420 515 209 454
v lichou středu od 08:00 – 12:00, 13:00 - 15:00