přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceStátní úřad inspekce práce » OIP Královéhradecký a Pardubický kraj » O nás » E-podatelna

E-podatelna

Adresa elektronické podatelny

epodatelna.hradec@suip.cz

Elektronická podatelna Státního úřadu inspekce práce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. elektronických podatelnách.

Akceptované formáty datových příloh:

Texty: *.rtf, *.txt, *.doc *.pdf, *.xls, *.ppt, *.odt
Obrázky: *.jpg, *.tif, *.gif, *.mpg

případně jakékoliv další formáty kompatibilní s kancelářskými balíky Microsoft Office nebo OpenOffice včetně obrazových prezentací.

Přílohy mohou být komprimovány do archívů typu ZIP.

Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny jsou vyřizována obdobně jako podání neelektronická.
Pokud nejste držitelem kvalifikovaného certifikátu, můžete použít běžnou e-mailovou schránku:

  • hradec@suip.cz (Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové)