přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceAnketa

Jak jste se dostali na náš web?

Zobrazit výsledky

Státní úřad inspekce práce » OIP Ústecký a Liberecký kraj » O nás » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění informací dle ustanovení § 5 odst. 1 zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

1. Úplný název povinného subjektu:

Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu:

Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj (dále jen „inspektorát“) byl zřízen zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (dále jen „zákon o inspekci práce“) s účinností od 1. 7. 2005. nadřízeným orgánem je Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě. Více v přiloženém dokumentu:
Důvod a způsob založení povinného subjektu (pdf, 105.14 kB)

3. Organizační struktura:

Organizační struktura OIP 07 (pdf, 43.50 kB)

4. Kontaktní spojení:

4.1. Kontaktní poštovní adresa
sídlo:
Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
SNP 2720/21
400 11 Ústí nad Labem

regionální kancelář Liberec:
Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
Nám. dr. E. Beneše 26
460 73 Liberec

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
sídlo:
Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
SNP 2720/21
400 11 Ústí nad Labem

regionální kancelář Liberec:
Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
Nám. dr. E. Beneše 26
460 73 Liberec

4.3. Úřední hodiny

Hodiny pro styk s veřejností

pondělí: 08,00 – 17,00
úterý: 08,00 – 14,00
středa: 08,00 – 17,00
čtvrtek: 08,00 – 14,00
pátek: 08,00 – 14,00

Pracovně právní poradenství

pondělí: 08,00 – 17,00
středa: 08,00 – 17,00

Poradenství není poskytováno, pokud poradenský den připadne na 10. den v měsíci nebo poslední pracovní den v měsíci.

4.4 Telefonní čísla
+420 950 179 711 - spojovatelka Ústí nad Labem
+420 950 179 736 - spojovatelka Liberec

4.5 Čísla faxu
+420 950 179 719 - spojovatelka

4.6 Adresa internetové stránky
Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem

4.7 Adresa e-podatelny
epodatelna.usti@suip.cz

4.8 Další elektronické adresy
identifikátor datové schránky: xy7efgi

5. Bankovní spojení

na číslo účtu: 1024821/0710

6. IČ:

750 46 962

7. DIČ:

Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty:

8.1. Seznamy hlavních dokumentů
Roční program kontrolních akcí: www.suip.cz/oip07/rocni-program-kontrolnich-akci/
Roční zprávy: www.suip.cz/oip07/rocni-zpravy/

8.2. Rozpočet
Inspektorát nepracuje s vlastním rozpočtem.
Rozpočet Státního úřadu inspekce práce je k dispozici na stránce Povinně zveřejňovaných informací
bod 8.2. Rozpočet: Rozpočet Státního úřadu inspekce práce

9. Žádosti o informace

9. Žádosti o informace (pdf, 85.12 kB)

10. Příjem žádosti a dalších podání

10. Příjem žádosti a dalších podání (pdf, 93.65 kB)

11. Opravné prostředky

Opravné prostředy (pdf, 83.05 kB)

12. Formuláře

Formulář k podání žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. (doc, 23.50 kB)
Formulář k hlášení a evidenci pracovních úrazů podle nařízení vlády 201/2010 Sb http://www.mpsv.cz/cs/9907

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací (pdf, 98.48 kB)

14. Předpisy

Inspektorát při své činnosti jedná a rozhoduje zejména dle níže uvedených právních předpisů:

• zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 362/2007 Sb., č. 382/2008 Sb., č. 294/2008 Sb. a č. 281/2009 Sb.,
• zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb., č. 148/1998 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 392/2005 Sb., č. 501/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 230/2006 Sb. a č. 281/2009 Sb.
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 227/2009 Sb. a č. 227/2009 Sb.
• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., č. 159/2000 Sb., č. 39/2001 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 61/2006 Sb., č. 110/2007 Sb., č. 32/2008 Sb., č. 254/2008 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 227/2009 Sb.

Do znění jednotlivých právních předpisů lze nahlédnout na kraji, u hlavního města Prahy, na obcích, městských obvodech a městských částech územně členěných statutárních měst (ustanovení § 13 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů).
či jsou k dispozici na Portálu veřejné správy České republiky: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/699/place

15. Úhrady za poskytování informací

  Sazebník úhrad (pdf, 196.86 kB)

16. Licenční smlouvy

Nebyly poskytnuty.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 (pdf, 108.96 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017 (pdf, 80.14 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016 (pdf, 309.34 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015 (pdf, 27.63 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014 (pdf, 27.63 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013 (pdf, 134.27 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012 (pdf, 27.70 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011 (pdf, 101.24 kB)

Za předchozí období vydávaly orgány inspekce práce jednu souhrnnou výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto výroční zprávy (do roku 2010) najdete na http://www.suip.cz/o-nas/povinne-zverejnovane-informace/ v bodě 17. jako zprávy Státního úřadu inspekce práce o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za příslušný rok.

18. Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Za rok 2018:

Čj/36320/7.30/18 (pdf, 1.13 MB)

Čj/33927/7.30/18 (pdf, 293.85 kB)

Čj/33802/7.30/18 (pdf, 293.96 kB)

Čj/29946/7.30/18 (pdf, 452.58 kB)

Čj/28851/7.30/18 (pdf, 458.21 kB)

Čj/28613/7.30/18 (pdf, 428.86 kB)

Čj/27131/7.30/18 (pdf, 599.53 kB)

Čj/20167/7.30/18 (pdf, 332.67 kB)

Čj/18738/7.30/18 (pdf, 254.03 kB)

Čj/17237/7.30/18 (pdf, 232.86 kB)

Čj/14721/7.30/18-2 (pdf, 727.01 kB)

Čj/12958/7.30/18-4 (pdf, 340.46 kB)

Čj/9963/7.30/18 (pdf, 372.97 kB)

Čj/9641/7.30/18 (pdf, 1.56 MB)

Čj/7132/7.30/18 (pdf, 632.12 kB)

Čj/1778/7.30/18 (pdf, 810.95 kB)

Čj/152/7.30/18 (pdf, 729.79 kB)

Za rok 2017:

Čj/35086/7.30/17 (pdf, 862.53 kB)

Čj/34359/7.30/17 (pdf, 1.71 MB)

Čj/34138/7.30/17 (pdf, 3.54 MB)

Čj/30928/7.30/17 (pdf, 919.57 kB)

Čj/29651/7.30/17 (pdf, 364.79 kB)

Čj/28885/7.30/17 (pdf, 347.34 kB)

Čj/27727/7.30/17 (pdf, 1.12 MB)

Čj/27619/7.30/17 (pdf, 911.83 kB)

Čj/27012/7.30/17 (pdf, 303.09 kB)

Čj/27011/7.30/17 (pdf, 1.35 MB)

Čj/26742/7.30/17 (pdf, 3.07 MB)

Čj/25864/7.30/17 (pdf, 348.01 kB)

Čj/25422/7.30/17 (pdf, 611.87 kB)

Čj/25417/7.30/17 (pdf, 1.63 MB)

Čj/23074/7.30/17 (pdf, 606.09 kB)

Čj/22792/7.30/17 (pdf, 1.15 MB)

Čj/22743/7.30/17 (pdf, 2.16 MB)

Čj/18658/7.30/17 (pdf, 204.05 kB)

Čj/15719/7.30/17 (pdf, 828.99 kB)

Čj/11893/7.30/17 (pdf, 494.00 kB)

Čj/9043/7.30/17 (pdf, 708.62 kB)

Čj/8673/7.30/17 (pdf, 753.31 kB)

Čj/7583/7.30/17 (pdf, 531.08 kB)

Čj/4201/7.30/17 (pdf, 353.15 kB)

Za rok 2016:

Čj/28043/7.30/16-2 (pdf, 66.28 kB)

Čj/21216/7.30/16-3 (pdf, 25.27 kB)

Čj/20780/7.30/16-2 (pdf, 28.91 kB)

Čj/14187/7.30/16-3 (pdf, 25.85 kB)

Čj/13630/7.30/16-2 (pdf, 76.94 kB)

Čj/12899/7.30/16-2 (pdf, 50.98 kB)

Čj/7635/7.30/16-3 (pdf, 28.51 kB)

Čj/7583/7.30/16-2 (pdf, 171.50 kB)

Čj/5122/7.30/17-2 (pdf, 531.08 kB)

Za rok 2015:

Čj/716/7.30/15 (pdf, 1.63 MB)

Čj/8804/7.30/15-1 (pdf, 1.06 MB)

Čj/11096/7.30/15-1 (pdf, 777.28 kB)

Čj/15515/7.30/15-1 (pdf, 780.94 kB)

Čj/15641/7.30/15 (pdf, 966.67 kB)

Čj/19498/7.30/15-1 (pdf, 34.30 kB)

Čj/21552/7.30/15-1 (pdf, 74.81 kB)

Čj/24072/7.30/15-2 (pdf, 57.75 kB)

Čj/24433/7.30/14/7.4 (pdf, 456.85 kB)

Za rok 2014:

Čj/18619/7.30/14/7.4. (pdf, 994.04 kB)

Čj/17584/7.30/14/7.4. (pdf, 474.94 kB)

Čj/18868/7.30/14/7.4. (pdf, 53.71 kB)

Čj/21920/7.30/14/7.4. (pdf, 82.54 kB)

Čj/21154/7.30/14/7.4. (pdf, 142.35 kB)

Čj/18868/7.30/14/7.4.-1 (pdf, 71.13 kB)

Čj/5586/7.30/14/7.4. (pdf, 156.53 kB)

Čj/4105/7.30/14/7.4. (pdf, 124.38 kB)

Za rok 2013:

Čj/28326/7.30/13 (pdf, 157.65 kB)

Čj/9796/7.30/13 (pdf, 146.01 kB)

Čj/2680/7.30/13 (pdf, 648.83 kB)