přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceStátní úřad inspekce práce » OIP Plzeňský a Karlovarský kraj » Pracovněprávní vztahy » Poskytování poradenství

Poskytování poradenství

Konzultační hodiny, poradenstvíOd 1. 7. 2005, kdy vešel v platnost nový zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, byl schválený program činnosti inspektorátu v jednotlivých úkolech rozšířen o oblast kontroly pracovněprávních vztahů. Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni poskytuje zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek. Jedním z úkolů inspektorátu je poskytování bezplatného poradenství zaměstnavatelům a pracovníkům, jak vyhovět předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Plzeň

s fyzickou přítomností klienta na pracovišti

pondělí: 08,00 – 17,00
středa: 08,00 – 17,00

(na základě předcházející domluvy s klientem lze v odůvodněných případech umožnit jeho návštěvu i mimo daný interval)

telefonické poradenství + poradenství na bezplatné lince 800 60 60 70

pondělí, středa: 08,00 – 17,00
úterý, čtvrtek, pátek: 08,00 – 14,00

Karlovy Vary

Upozornění !

Od 1. 9. 2021 zahájen provoz na adrese Západní 1050/15 Karlovy Vary
Úřední hodiny a telefonní čísla zůstávají v platnosti.

s fyzickou přítomností klienta na pracovišti

pondělí: 08,00 – 17,00
středa: 08,00 – 17,00

(na základě předcházející domluvy s klientem lze v odůvodněných případech umožnit jeho návštěvu i mimo daný interval)

telefonické poradenství + poradenství na bezplatné lince 800 60 60 70

pondělí, středa: 08,00 – 17,00
úterý, čtvrtek, pátek: 08,00 – 14,00

Konzultační místa – poradenství – pracovně právní vztahy - podněty a stížnosti

Základním posláním těchto konzultačních míst je poskytovat informace, poradenskou službu týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek zaměstnancům a zaměstnavatelům v našem regionu. Rovněž tak lze na těchto místech podávat podněty a stížnosti. V případě, že bude vznesen jiný odborný dotaz z oblasti BOZP, vyhrazených technických zařízení atd., bude tazatel odkázán na příslušného odborného garanta inspektorátu včetně sdělení kontaktu, případně bude dotaz tohoto charakteru vyřízen jiným způsobem dle dohody.
Základním posláním těchto konzultačních míst je poskytovat informace, poradenskou službu týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek zaměstnancům a zaměstnavatelům v našem regionu. Rovněž tak lze na těchto místech podávat podněty a stížnosti.
V případě, že bude vznesen jiný odborný dotaz z oblasti BOZP, vyhrazených technických zařízení atd., bude tazatel odkázán na příslušného odborného garanta inspektorátu včetně sdělení kontaktu, případně bude dotaz tohoto charakteru vyřízen jiným způsobem dle dohody.

Plzeňský kraj

Tachov

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Tachov
T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Poradenství poskytováno ve středu – sudý týden
od 8:00 do 17:00 hodin

Domažlice

Úřad práce Domažlice
Msgre. B. Staška 265, 344 01 Domažlice
Poradenství poskytováno ve středu - lichý týden
od 8:00 do 17:00 hodin

Klatovy

Okresní správa sociálního zabezpečení Klatovy
Kollárova 528, 339 01 Klatovy
Poradenství poskytováno ve středu
od 8:00 do 17:00 hodin

Karlovarský kraj

Cheb

Úřad práce Cheb
Svobody 207/52, 350 02 Cheb
Poradenství poskytováno ve středu
od 8:00 do 17:00 hodin

Sokolov

Úřad práce Sokolov
Jednoty 654, 356 01 Sokolov
Poradenství poskytováno ve středu
od 8:00 do 17:00 hodin