přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceAnketa

Jak jste se dostali na náš web?

Zobrazit výsledky

Státní úřad inspekce práce » OIP Plzeňský a Karlovarský kraj » Pracovněprávní vztahy » Poskytování poradenství

Poskytování poradenství

Konzultační hodiny, poradenství

Od 1. 7. 2005, kdy vešel v platnost nový zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, byl schválený program činnosti inspektorátu v jednotlivých úkolech rozšířen o oblast kontroly pracovněprávních vztahů. Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni poskytuje zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek. Jedním z úkolů inspektorátu je poskytování bezplatného poradenství zaměstnavatelům a pracovníkům, jak vyhovět předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Plzeň

Komplexní poradenství v oblasti pracovněprávních a mzdových záležitostí:
pondělí, středa 08,00 - 17,00

Mimo tuto dobu pak po předchozí dohodě na telefonním čísle: +420 950 179 611

Ostatní služby v kompetenci OIP
pondělí - pátek: 08,00 - 14,00

Požadavek vznese žadatel na vrátnici, další kontakt s příslušným útvarem OIP pak zajišťuje službu konající vrátný.

Karlovy Vary

Komplexní poradenství v oblasti pracovněprávních a mzdových záležitostí:
pondělí, středa 08,00 - 17,00

Individuální konzultace po předchozí dohodě na telefonním čísle: +420 950 179 636 nebo +420 778 745 147.

Konzultační místa – poradenství – pracovně právní vztahy - podněty a stížnosti

Základním posláním těchto konzultačních míst je poskytovat informace, poradenskou službu týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek zaměstnancům a zaměstnavatelům v našem regionu. Rovněž tak lze na těchto místech podávat podněty a stížnosti. V případě, že bude vznesen jiný odborný dotaz z oblasti BOZP, vyhrazených technických zařízení atd., bude tazatel odkázán na příslušného odborného garanta inspektorátu včetně sdělení kontaktu, případně bude dotaz tohoto charakteru vyřízen jiným způsobem dle dohody.
Základním posláním těchto konzultačních míst je poskytovat informace, poradenskou službu týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek zaměstnancům a zaměstnavatelům v našem regionu. Rovněž tak lze na těchto místech podávat podněty a stížnosti.
V případě, že bude vznesen jiný odborný dotaz z oblasti BOZP, vyhrazených technických zařízení atd., bude tazatel odkázán na příslušného odborného garanta inspektorátu včetně sdělení kontaktu, případně bude dotaz tohoto charakteru vyřízen jiným způsobem dle dohody.

Plzeňský kraj

Domažlice

Úřad práce Domažlice
Msgre. B. Staška 265, 344 01 Domažlice
Poradenství poskytováno ve středu - lichý týden
od 8:00 do 17:00 hodin

Klatovy

Okresní správa sociálního zabezpečení Klatovy
Kollárova 528, 339 01 Klatovy
Poradenství poskytováno ve středu
od 8:00 do 17:00 hodin

Tachov

Úřad práce Tachov
tř. Míru 1633, 347 01 Tachov
Poradenství poskytováno ve středu - sudý týden
od 8:00 do 17:00 hodin

Karlovarský kraj

Cheb

Úřad práce Cheb
Svobody 207/52, 350 02 Cheb
Poradenství poskytováno ve středu
od 8:00 do 17:00 hodin

Sokolov

Úřad práce Sokolov
Jednoty 654, 356 01 Sokolov
Poradenství poskytováno ve středu
od 8:00 do 17:00 hodin