přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceDůležitá upozornění

Anketa

Jak jste se dostali na náš web?

Zobrazit výsledky

Státní úřad inspekce práce » OIP Jihočeský kraj a Vysočina » O nás » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění informací
dle ustanovení § 5 odst. 1 zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, Vodní 21, 370 06 České Budějovice.

1. Úplný název povinného subjektu:

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu,

včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost (§ 5 odst. 1 písm. a) zákona):

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (OIP) byl zřízen s účinností od 1. července 2005 zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce v platném znění. Nadřízeným orgánem je Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě. Působnost inspektorátu je vymezena v § 3, § 5, § 6 tohoto zákona.

Více v přiloženém dokumentu:
Důvod a způsob založení povinného subjektu (pdf, 142.17 kB)

3. Organizační struktura:

3.1 Organizační struktura

4. Kontaktní spojení:

Kontaktní spojení

Konzultační místa - pracovněprávní vztahy

Konzultační místa - bezpečnost práce

4.1 Kontaktní poštovní adresa
sídlo:
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích
Vodní 21
370 06 České Budějovice

Regionální kancelář v Jihlavě:
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu
Třída Legionářů 17/4181
586 01 Jihlava

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
sídlo:
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích
Vodní 21
370 06 České Budějovice

Regionální kancelář v Jihlavě:
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu
Třída Legionářů 17/4181
586 01 Jihlava

4.3 Úřední hodiny

Hodiny pro styk s veřejností

pondělí: 08,00 – 17,00
úterý: 08,00 – 14,00
středa: 08,00 – 17,00
čtvrtek: 08,00 – 14,00
pátek: 08,00 – 14,00

Pracovně právní poradenství

pondělí: 08,00 – 17,00
středa: 08,00 – 17,00

4.4 Telefonní čísla
+420 950 179 511 - spojovatelka České Budějovice
+420 950 179 512 - spojovatelka v Jihlavě

4.5 Čísla faxu
+420 950 179 505 – České Budějovice
+420 950 179 506 - Jihlava

4.6 Adresa internetové stránky
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích

4.7 Adresa e-podatelny
epodatelna.budejovice@suip.cz

4.8 Další elektronické adresy
identifikátor datové schránky: n7wefgn

5. Bankovní spojení

1024821/0710

6. IČ:

750 46 962

7. DIČ:

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty:

8.1. Seznamy hlavních dokumentů
Roční program kontrolních akcí: www.suip.cz/oip05/rocni-program-kontrolnich-akci
Roční zprávy: www.suip.cz/oip05/rocni-zpravy

8.2. Rozpočet
Inspektorát nepracuje s vlastním rozpočtem.
Rozpočet Státního úřadu inspekce práce je k dispozici na stránce Povinně zveřejňovaných informací
bod 8.2. Rozpočet: Rozpočet Státního úřadu inspekce práce

9. Místo, lhůta a způsob, jak získat příslušné informace

Místo a způsob jak získat příslušné informace (pdf, 95.62 kB)

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh nebo podnět či jiné dožádání anebo místo pro obdržení rozhodnutí

10. 1. Adresa:
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích
Vodní 21
370 06 České Budějovice

Regionální kancelář v Jihlavě:
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu
Třída Legionářů 17/4181
586 01 Jihlava

10. 2. Podatelna na adrese inspektorátu:
Provozní doba:
pondělí a středa v době 08.00 – 17.00 hodin,
úterý, čtvrtek a pátek v době 08.00 – 14.00 hodin

10.3. Elektronická podatelna (s ověřeným elektronickým podpisem):
epodatelna.budejovice@suip.cz

10.4. Další elektronická adresa povinného subjektu
– identifikátor datové schránky : n7wefgn

11. Opravné prostředky:

Opravné prostředky (pdf, 109.01 kB)

12. Formuláře:

Formulář k podání žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. (doc, 23.50 kB)
Formulář k hlášení a evidenci pracovních úrazů podle nařízení vlády 201/2010 Sb http://www.mpsv.cz/cs/9907

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:

Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování, návody pro řešení žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů. (pdf, 122.63 kB)

14. Předpisy:

Inspektorát při své činnosti jedná a rozhoduje zejména dle níže uvedených právních předpisů:

• zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 362/2007 Sb., č. 382/2008 Sb., č. 294/2008 Sb. a č. 281/2009 Sb.,
• zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb., č. 148/1998 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 392/2005 Sb., č. 501/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 230/2006 Sb. a č. 281/2009 Sb.
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 227/2009 Sb. a č. 227/2009 Sb.
• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., č. 159/2000 Sb., č. 39/2001 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 61/2006 Sb., č. 110/2007 Sb., č. 32/2008 Sb., č. 254/2008 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 227/2009 Sb.

Do znění jednotlivých právních předpisů lze nahlédnout na kraji, u hlavního města Prahy, na obcích, městských obvodech a městských částech územně členěných statutárních měst (ustanovení § 13 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů).

Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti k dispozici na Portálu veřejné správy České republiky: http://portal.gov.cz
Další předpisy k dispozici na Portálu veřejné správy České republiky: http://portal.gov.cz

15. Sazebník úhrad za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) zákona):

  Sazebník úhrad (pdf, 196.86 kB)

16. Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 (§ 5 odst. 1 písm. h) zákona):

Nebyly poskytnuty.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 (pdf, 85.17 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 (pdf, 108.07 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017 (pdf, 105.05 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016 (pdf, 210.12 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015 (pdf, 27.90 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014 (pdf, 27.83 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013 (pdf, 132.01 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012 (pdf, 28.18 kB)

Zpráva oblastního inspektorátu práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011 (pdf, 12.86 kB)

Za předchozí období vydávaly orgány inspekce práce jednu souhrnnou výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto výroční zprávy (do roku 2010) najdete na http://www.suip.cz/o-nas/povinne-zverejnovane-informace/ v bodě 17. jako zprávy Státního úřadu inspekce práce o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za příslušný rok.

18. Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Za rok 2020

č.j. 19306/5.30/20-2 (pdf, 126.64 kB)

č.j. 44083/5.30/18-4 (pdf, 948.54 kB)

č.j. 15330/5.30/20-2 (pdf, 168.94 kB)

č.j. 13984/5.30/20-2 (pdf, 120.55 kB)

č.j. 12123/5.30/18-3 (pdf, 2.82 MB)

č.j. 4087/5.30/19-3 (pdf, 919.03 kB)

č.j. 3472/5.30/20 (pdf, 72.84 kB)

č.j. 3427/5.30/20-6 (pdf, 49.17 kB)

pdf příloha k č.j. 3427/5.30/20-6 (pdf, 611.27 kB)

č.j. 815/5.30/20-2 (pdf, 72.94 kB)

xlsx příloha k č.j. 815/5.30/20-2 (xlsx, 191.63 kB)

Za rok 2019

č.j. 39482/5.30/19-2 (pdf, 82.26 kB)

č.j. 30631/5.30/19-2 (pdf, 55.87 kB)

  č.j. 784/5.30/18-3 (pdf, 1.69 MB)

  č.j. 25115/5.30/18-10 (pdf, 2.39 MB)

  č.j. 26331/5.30/18-32 (pdf, 2.55 MB)

  č.j. 5701/5.30/18-8 (pdf, 1.39 MB)

  č.j. 35868/5.30/18-15 (pdf, 2.07 MB)

č.j. 20657/5.30/19-2 (pdf, 315.17 kB)

  priloha-prestupky-2018 (xlsx, 10.09 kB)

č.j. 18084/5.30/19-4 (pdf, 389.77 kB)

č.j. 14981/5.30/19-5 (pdf, 171.21 kB)

č.j. 19073/5.30/19-2 (pdf, 323.25 kB)

č.j. 16251/5.30/19-2 (pdf, 65.83 kB)

č.j. 4230/5.30/19-5 (pdf, 388.83 kB)

č.j. 3661/5.30/19 (pdf, 383.70 kB)

  bozp-1_redigovano (pdf, 788.83 kB)

  bozp-2_redigovano (pdf, 946.91 kB)

  bozp-3_redigovano (pdf, 716.91 kB)

  bozp-4_redigovano (pdf, 1.01 MB)

  bozp-5_redigovano (pdf, 631.91 kB)

  bozp-6_redigovano (pdf, 1.09 MB)

  bozp-7_redigovano (pdf, 1.24 MB)

  bozp-8_redigovano (pdf, 741.38 kB)

  bozp-9_redigovano (pdf, 1.34 MB)

  bozp-10_redigovano (pdf, 902.90 kB)

  bozp-11_redigovano (pdf, 658.55 kB)

  bozp-12_redigovano (pdf, 635.49 kB)

  bozp-13_redigovano (pdf, 542.91 kB)

  bozp-14_redigovano (pdf, 963.97 kB)

  bozp-15_redigovano (pdf, 1.24 MB)

  bozp-16_redigovano (pdf, 643.29 kB)

  bozp-17_redigovano (pdf, 690.50 kB)

  bozp-18_redigovano (pdf, 646.09 kB)

  bozp-19_redigovano (pdf, 880.94 kB)

  bozp-20_redigovano (pdf, 749.29 kB)

č.j. 2704/5.30/19 (pdf, 735.94 kB)

Za rok 2018

č.j. 42544/5.30/18-2. (pdf, 173.53 kB)

č.j. 33663/5.30/18-2. (pdf, 352.58 kB)

č.j. 33012/5.30/18-2. (pdf, 94.35 kB)

priloha1_36629_5.30_17_3 (pdf, 1.02 MB)

priloha2_36560_5.30_17_3 (pdf, 990.10 kB)

priloha3_26908_5.42_17_13 (pdf, 518.70 kB)

č.j. 26897/5.42/17-16. (pdf, 527.84 kB)

č.j. 26574/5.42/17-12. (pdf, 504.64 kB)

priloha6_26381_5.42_17_11 (pdf, 498.49 kB)

priloha7_26239_5.42_17_8 (pdf, 465.04 kB)

20973/5.30/18-21 (pdf, 921.61 kB)

12825/5.30/18-2 (pdf, 257.55 kB)

9294/5.30/18-2 (pdf, 202.34 kB)

Příloha 9294/5.30/18-2 (pdf, 58.81 kB)

8274/5.30/18-3 (pdf, 611.27 kB)

6890/5.30/18-2 (pdf, 200.93 kB)

Protokol o kontrole (pdf, 727.65 kB)

Vyřízení námitek (pdf, 84.92 kB)

Za rok 2017

31903/5.30/17-2 (pdf, 201.47 kB)

29037/5.30/17-3 (pdf, 341.11 kB)

31179/5.30/17-3 (pdf, 200.03 kB)

Příloha k vyřízení žádosti o informace č.j. 31179/5.30/17-3 (xlsx, 11.70 kB)

26572/5.30/17-6 (pdf, 253.66 kB)

20272/5.30/17-5 (pdf, 257.73 kB)

19845/5.30/17-6 (pdf, 258.09 kB)

19382/5.30/17-2 (pdf, 227.69 kB)

13595/5.30/17-2 (pdf, 42.22 kB)

13595/5.30/17-2 příloha (xlsx, 23.74 kB)

Čj. 2369/5.30/17 (pdf, 268.54 kB)

Čj. 18/5.30/17-2 (pdf, 346.07 kB)

Za rok 2016

Čj. 35441/5.30/16-2 (pdf, 271.14 kB)

Čj. 32815/5.30/16-2 (pdf, 276.46 kB)

Čj. 31945/5.30/16-2 (pdf, 279.69 kB)

Čj. 12197/5.30/16-2 (pdf, 325.32 kB)

Č.j. 1794/5.30/16-2. (pdf, 285.54 kB)

Za rok 2015

Č.j. 11592/5.30/15-2. (pdf, 32.16 kB)

Za rok 2014

Č.j. 17259/5.30/14-2. (pdf, 24.36 kB)

Č.j. 14521/5.30/14/1.3. (pdf, 45.27 kB)

Č.j. 14513/5.30/14/1.3. (pdf, 28.97 kB)

Č.j. 9357/5.30/14/1.3. (pdf, 29.44 kB)

Za rok 2013

Č.j. 19472/5.30/13/1.3. (pdf, 81.03 kB)

Čj/13549/5.30/13/1.3. (pdf, 150.25 kB)

Čj/12009/5.30/13 (pdf, 89.16 kB)