přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práce



Anketa

Jak jste se dostali na náš web?

Zobrazit výsledky

Státní úřad inspekce práce » OIP Středočeský kraj » Bezpečnost práce » Poskytování poradenství

Poskytování poradenství

Oblastní inspektorát práce poskytuje v rozsahu své kompetence základní informace a poradenství týkající se bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a projektových dokumentací.
Konzultace poskytují inspektoři v rámci svých specializací a v rámci své územní působnosti.

Poskytování poradenství v sídle OIP Ve Smečkách 29, Praha 1

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
Ve Smečkách 29
110 00 Praha 1

Telefon: +420 950 179 400 (provolba)
Fax: +420 950 179 401 
E-mail: stredni.cechy@suip.cz
ID: nhtefdc

Poradenství oddělení inspekce I - 4.41 (BOZP)

Poradenství v oblasti právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce je poskytováno každé pracovní pondělí v době 8:00–15:00 hod.

Mimo tuto dobu pouze v rámci předem sjednané konzultace na telefonním čísle +420 950 179 417 případně +420 950 179 418.

Poradenství oddělení inspekce II - 4.42

 Vyhrazená technická zařízení a stavebnictví
ÚTERÝ plynová a tlaková zařízení
STŘEDA zdvihací zařízení
stavebnictví
ČTVRTEK elektrická zařízení

Konzultaci si lze domluvit na telefonním čísle oddělení inspekce II - 4.42 (+420 950 179 478 nebo +420 950 179 400).