přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceStátní úřad inspekce práce » OIP Hlavní město Praha » Pracovněprávní vztahy » Poskytování poradenství

Poskytování poradenství

Inspektorát poskytuje v rozsahu své kompetence základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů, bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek. Konzultace poskytují inspektoři v rámci svých specializací a v rámci své územní působnosti.

V rámci poskytovaného poradenství a konzultací jsou pondělky a středy vyhrazeny přednostně pro osobní konzultace a Út a Čt pro konzultace telefonické.

Osobní poradenství

Poskytování poradenství s fyzickou přítomností klienta na pracovišti bude:

Pondělí: 8:00 – 17:00
Středa: 8:00 – 17:00

(nicméně na základě předcházející domluvy s klientem lze v odůvodněných případech umožnit jeho návštěvu na pracovišti i mimo daný interval)

Telefonické poradenství

pondělí, středa: 08:00 – 17:00 telefonické poradenství a bezplatná linka
úterý, čtvrtek, pátek: 08:00 – 14:00 telefonické poradenství a bezplatná linka

Kontaktní údaje

Telefon: +420 950 179 310
Bezplatná linka: +420 800 606 070
E-Mail: praha@suip.cz