přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceAnketa

Jak jste se dostali na náš web?

Zobrazit výsledky

Státní úřad inspekce práce » OIP Hlavní město Praha » Hlášení pracovních úrazů

Hlášení pracovních úrazů

Co je pracovní úraz

Pracovním úrazem je poškození na zdraví zaměstnance nebo jeho smrt při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
Ve stručnosti můžeme říci, že zaměstnavatel musí ve smyslu Zákoníku práce § 105 vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku každého pracovního úrazu a vést v knize úrazů evidenci všech pracovních úrazů, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost delší než tři kalendářní dny. Při pracovní neschopnosti delší než tři kalendářní dny a při úmrtí zaměstnance musí zaměstnavatel nejpozději do pěti pracovních dnů po oznámení úrazu vyhotovit záznam o pracovním úrazu a vést o pracovním úrazu dokumentaci.
Pro evidenci, hlášení a zasílání záznamu o úrazu platí Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. ze dne 31. května 2010, která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2011. Vzor záznamu o úrazu a vzor záznamu o úrazu - hlášení změn je uveden níže.