přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceMenu

Důležitá upozornění

Anketa

Jak jste se dostali na náš web?

Zobrazit výsledky

Státní úřad inspekce práce » O nás » Základní údaje

Základní údaje

Kontaktní údaje

Státní úřad inspekce práce
Kolářská 451/13
746 01 Opava

IČ: 75046962
Telefon: + 420 950 179 101
Fax: + 420 553 626 672
E-mail: opava@suip.cz
E-podatelna: epodatelna@suip.cz
Datová schránka: cmwaazf
č. účtu: 1024821/0710

Generální inspektor

Mgr. Ing. Rudolf Hahn  Profesní životopis

Náměstek Generálního inspektora

Ing. Jiří Macíček  Profesní životopis

Poskytování poradenství veřejnosti

středa: 8,00–17,00
E-mail: opava@suip.cz

Bezplatná telefonická linka určená pro poskytování poradenství: 800 60 60 70
pondělí a středa: 08,00–17,00
úterý, čtvrtek, pátek: 08,00–14,00

Úřední hodiny

pondělí, středa: 08,00–17,00
úterý, čtvrtek, pátek: 08,00–14,00

Jedná se o výkon agendy oblastního inspektorátu práce ve vztahu k občanům, nikoliv o poradenské dny.
Stanovené poradenské dny nejsou hodinami pro styk veřejností nijak dotčeny.

Státní úřad inspekce práce a osm oblastních inspektorátů práce (OIP Hlavní město Praha, OIP Středočeský kraj, OIP Jihočeský kraj a Vysočina, OIP Plzeňský a Karlovarský kraj, OIP Ústecký a Liberecký kraj, OIP Královéhradecký a Pardubický kraj, OIP Jihomoravský a Zlínský kraj, OIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj) jsou orgány státní správy, jejichž hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
V odůvodněných případech mohou orgány inspekce práce ukládat pokuty za spáchání přestupku nebo správního deliktu.
Státní úřad inspekce práce (dále jen „úřad“) je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí. Kromě kontrol patří k základním úkolům Úřadu i inspektorátů poradenská, konzultační a osvětová činnost. Činnost Úřadu a inspektorátů se řídí zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
Hlavním cílem práce Úřadu a inspektorátů je a musí byt nikoliv represe, ale prevence, tedy snaha o předcházení negativním jevům – pracovním úrazům, nemocem z povolání a haváriím technických zařízení – a snaha o co nejlepší přípravu na zdolávání následků takových dějů, pokud k nim dojde.