přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceMenu

Důležitá upozornění

Anketa

Jak jste se dostali na náš web?

Zobrazit výsledky

Státní úřad inspekce práce » O nás » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Název:

Státní úřad inspekce práce

2. Důvod a způsob založení:

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. V čele SÚIP je generální inspektor, kterého jmenuje v souladu se zákonem o státní službě ministr práce a sociálních věcí. SÚIP byl zřízen s účinností od 1. července 2005 zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Jeho působnost a působnost jemu podřízených oblastních inspektorátů práce jsou vymezeny v § 3 až 6 tohoto zákona:
Důvod a způsob založení povinného subjektu (pdf, 124.64 kB)

3. Organizační struktura:

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení:

Kontakt na vnitřní útvary SÚIP a oblastní inspektoráty

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 08,00–17,00
úterý, čtvrtek, pátek: 08,00–14,00

Státní úřad inspekce práce a všechny oblastní inspektoráty práce mají vzhledem k aktuální pandemické situaci omezené úřední hodiny pro veřejnost a to na základě usnesení vlády č. 1379, kterým uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům zahájit omezený provoz.

Formáty datových zpráv: pdf, jpg, html, rtf, doc (formát rtf upřednostňujeme proti formátu doc z důvodu vyšší bezpečnosti a kompatibility)

5. Případné platby lze poukázat:

na číslo účtu: 1024821/0710

6. IČ:

750 46 962

7. DIČ:

Státní úřad inspekce práce není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty:

8.1. Seznamy hlavních dokumentů podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Roční program kontrolních akcí: http://www.suip.cz/rocni-program-kontrolnich-akci/
Roční zprávy: http://www.suip.cz/rocni-zpravy/

8.2. Rozpočet

Za rok 2021:

Schválený rozpočet SÚIP k 1. 1. 2021 (pdf, 90.09 kB)

Za rok 2020:

Upravený rozpočet SÚIP k 13. 11. 2020 z 18. 11. 2020 (pdf, 107.86 kB)

Upravený rozpočet SÚIP k 26. 5. 2020 z 3. 6. 2020 (pdf, 111.72 kB)

Schválený rozpočet SÚIP k 1. 1. 2020 (pdf, 164.15 kB)

Za rok 2019:

Upravený rozpočet SÚIP k 11. 11. 2019 z 18. 11. 2019 (pdf, 108.98 kB)

Upravený rozpočet SÚIP k 8. 10. 2019 z 16. 10. 2019 (pdf, 111.79 kB)

Upravený rozpočet SÚIP k 26. 7. 2019 z 31. 7. 2019 (pdf, 106.77 kB)

Upravený rozpočet SÚIP k 16. 7. 2019 z 24. 7. 2019 (pdf, 105.87 kB)

Schválený rozpočet SÚIP k 1. 1. 2019 (pdf, 127.88 kB)

Za rok 2018:

Upravený rozpočet SÚIP k 3. 7. 2018 (pdf, 107.77 kB)

Upravený rozpočet SÚIP k 27. 3. 2018 (pdf, 110.75 kB)

Schválený rozpočet SÚIP k 1. 1. 2018 (pdf, 111.03 kB)

Za rok 2017:

Upravený rozpočet SÚIP k 16. 11. 2017 (pdf, 171.36 kB)

Upravený rozpočet SÚIP k 21. 6. 2017 (pdf, 133.77 kB)

Upravený rozpočet SÚIP k 1. 1. 2017 (pdf, 362.56 kB)

Za rok 2016:

Upravený rozpočet SÚIP k 11. 11. 2016 (pdf, 289.86 kB)

Upravený rozpočet SÚIP k 10. 11. 2016 (pdf, 350.67 kB)

Upravený rozpočet SÚIP k 10. 10. 2016 (pdf, 387.18 kB)

Upravený rozpočet SÚIP k 31. 8. 2016 (pdf, 404.34 kB)

Schválený rozpočet SÚIP k 1. 1. 2016 (pdf, 434.19 kB)

Upravený rozpočet SÚIP k 16. 3. 2016 (pdf, 381.31 kB)

Upravený rozpočet SÚIP k 4. 5. 2016 (pdf, 381.51 kB)

Upravený rozpočet SÚIP k 20. 7. 2016 (pdf, 408.13 kB)

9. Žádosti o informace

Místo a způsob jak získat příslušné informace (pdf, 76.36 kB)

10. Příjem a podání podnětů

Adresa:
Státní úřad inspekce práce
Kolářská 13
746 01 Opava

Podatelna: (na adrese úřadu)
provozní doba:
pondělí a středa v době 8.00 – 17.00 h
úterý, čtvrtek a pátek v době 8.00 – 14.00 h

Elektronická podatelna: epodatelna@suip.cz
Další elektronická adresa povinného subjektu: opava@suip.cz

Postup při podání podnětu zveřejněný na portálu veřejné správy: https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/zamestnani/podani-podnetu/podani-podnetu-ke-kontrole-organy-inspekce-prace.html

11. Předpisy

Předpisy (pdf, 80.06 kB)

12. Úhrady za poskytování informací

  Sazebník úhrad (pdf, 196.86 kB)

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Zpráva Státního úřadu inspekce práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020 (pdf, 213.73 kB)

Zpráva Státního úřadu inspekce práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 (pdf, 133.79 kB)

Zpráva Státního úřadu inspekce práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 (pdf, 117.75 kB)

Zpráva Státního úřadu inspekce práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017 (pdf, 207.19 kB)

Zpráva Státního úřadu inspekce práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016 (pdf, 134.81 kB)

Zpráva Státního úřadu inspekce práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015 (pdf, 28.11 kB)

Zpráva Státního úřadu inspekce práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014 (pdf, 59.01 kB)

Zpráva Státního úřadu inspekce práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013 (pdf, 311.47 kB)

Zpráva Státního úřadu inspekce práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012 (pdf, 27.55 kB)

Zpráva Státního úřadu inspekce práce o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011 (pdf, 99.79 kB)

15. Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.


Za rok 2020:

Čj/1817/1.30/20 (pdf, 157.65 kB)

Čj/3343/1.30/20 (pdf, 137.84 kB)

Čj/3613/1.30/20 (pdf, 2.13 MB)

Čj/4134/1.30/20 (pdf, 2.07 MB)

Čj/4917/1.30/20 (pdf, 1.90 MB)

Čj/5213/1.30/20 (pdf, 2.18 MB)

Čj/5360/1.30/20 (pdf, 167.60 kB)

Čj/6268/1.30/20 (pdf, 199.77 kB)

Čj/6658/1.30/20 (pdf, 225.29 kB)

Čj/6918/1.30/20 (pdf, 314.00 kB)

Čj/743/1.30/20 (pdf, 228.35 kB)

Čj/7719/1.30/20 (pdf, 1.57 MB)

Čj/7868/1.30/20 (pdf, 150.88 kB)

Čj/8501/1.30/20 (pdf, 147.57 kB)

Čj/8862/1.30/20 (pdf, 1.44 MB)


Za rok 2019:

Čj/8903/1.30/19 (pdf, 273.88 kB)

Čj/7930/1.30/19 (pdf, 137.44 kB)

Čj/7785/1.30/19 (pdf, 161.62 kB)

Čj/7521/1.30/19 (pdf, 113.12 kB)

Čj/7124/1.30/19 (pdf, 220.40 kB)

Čj/6857/1.30/19 (pdf, 131.09 kB)

Čj/6853/1.30/19 (pdf, 292.35 kB)

Čj/5983-3/1.30/19 (pdf, 134.54 kB)

Čj/5983/1.30/19 (pdf, 325.74 kB)

Čj/5846/1.30/19 (pdf, 141.88 kB)

Čj/5217/1.30/19 (pdf, 236.34 kB)

Čj/4906/1.30/19 (pdf, 144.23 kB)

Čj/4655/1.30/19 (pdf, 321.69 kB)

Čj/4325/1.30/19 (pdf, 234.24 kB)

Čj/3827/1.30/19-2 (pdf, 212.23 kB)

Čj/3740/1.30/19-2 (pdf, 138.01 kB)

Čj/3328/1.30/19 (pdf, 310.42 kB)

Čj/3118/1.30/19 (pdf, 138.04 kB)

Čj/777/1.30/19 (pdf, 296.96 kB)

Čj/154/1.30/19 (pdf, 294.53 kB)

Za rok 2018:

Čj/8774/1.30/18 (pdf, 271.64 kB)

Čj/8766/1.30/18 (pdf, 129.07 kB)

Čj/6186/1.30/18 (pdf, 100.31 kB)

Čj/4054/1.30/18 (pdf, 148.55 kB)

Čj/5406/1.30/18 (pdf, 111.60 kB)

Čj/5107/1.30/18 (pdf, 102.69 kB)

Čj/5107a/1.30/18 (pdf, 117.87 kB)

Čj/6641/1.30/18 (pdf, 268.14 kB)

Čj/6538/1.30/18 (pdf, 198.76 kB)

Čj/5276/1.30/18 (pdf, 212.07 kB)

Čj/6485/1.30/18 (pdf, 102.20 kB)

Čj/5897/1.30/18 (pdf, 75.56 kB)

Čj/4957/1.30/18 (pdf, 232.91 kB)

Čj/3413/1.30/18 (pdf, 287.71 kB)

Čj/2274/1.30/18 (pdf, 181.54 kB)

Čj/6185/1.30/18 (pdf, 193.02 kB)

Čj/2283/1.30/18 (pdf, 296.40 kB)

Čj/2426/1.30/18 (pdf, 182.45 kB)

Čj/2653/1.30/18 (pdf, 186.62 kB)

Čj/2674/1.30/18 (pdf, 183.47 kB)

Čj/828/1.30/18-2 (pdf, 237.45 kB)

Za rok 2017:

Čj/7243/1.30/17 (pdf, 384.52 kB)

Čj/7163/1.30/17 (pdf, 361.27 kB)

Čj/6539/1.30/17 (pdf, 510.32 kB)

Čj/6180/1.30/17 (pdf, 613.69 kB)

Čj/5973/1.30/17 (pdf, 331.47 kB)

Čj/5583/1.30/17 (pdf, 1.22 MB)

Čj/5424/1.30/17 (pdf, 503.60 kB)

Čj/5171/1.30/17 (pdf, 523.86 kB)

Čj/5009/1.30/17 (pdf, 273.24 kB)

Čj/4926/1.30/17 (pdf, 344.23 kB)

Čj/4705/1.30/17 (pdf, 432.09 kB)

Čj/3042/1.30/17 (pdf, 641.96 kB)

Čj/2913/1.30/17 (pdf, 311.14 kB)

Čj/2651/1.30/17 (pdf, 499.98 kB)

Čj/2019/1.30/17 (pdf, 1.99 MB)

Čj/1929/1.30/17 (pdf, 399.32 kB)

Čj/1536/1.30/17 (pdf, 443.98 kB)

Čj/787/1.30/17 (pdf, 466.90 kB)

Za rok 2016:

Čj/8563/1.30/16 (pdf, 71.93 kB)

Čj/8536/1.30/16 (pdf, 187.61 kB)

Čj/8005/1.30/16 (pdf, 199.68 kB)

Čj/7722/1.30/16 (pdf, 162.35 kB)

Čj/7574/1.30/16 (pdf, 89.67 kB)

Čj/7563/1.30/16 (pdf, 149.92 kB)

Čj/7560/1.30/16 (pdf, 91.21 kB)

Čj/6273/1.30/16 (pdf, 149.17 kB)

Čj/4021/1.30/16 (pdf, 75.86 kB)

Čj/3000/1.30/16 (pdf, 166.64 kB)

Čj/1962/1.30/16 (pdf, 152.43 kB)

Čj/1381/1.30/16 (pdf, 89.26 kB)

Čj/1229/1.30/16 (pdf, 666.21 kB)

Čj/1436/1.30/16 (pdf, 136.30 kB)

Čj/855/1.30/16 (pdf, 194.96 kB)

Čj/811/1.30/16 (pdf, 86.58 kB)

Čj/744/1.30/16 (pdf, 661.68 kB)

Čj/406/1.30/16 (pdf, 1.82 MB)

Čj/230/1.30/16 (pdf, 161.82 kB)