přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceDůležitá upozornění

Anketa

Jak jste se dostali na náš web?

Zobrazit výsledky

Státní úřad inspekce práce » Novinky - SÚIP » Platnost osvědčení pro činnost na vyhrazených technických zařízení v době nouzového stavu

Platnost osvědčení pro činnost na vyhrazených technických zařízení v době nouzového stavu

Platnost  osvědčení odborně způsobilých  fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám, montážím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení, vydaných Technickou inspekcí ČR (dále jen TIČR), je stanovena příslušnými právními předpisy na dobu 5-ti let ode dne vydání, podle ustanovení §6c odst. 4) zákona  č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění.

TIČR se rozhodla po dobu trvání nouzového stavu neprovádět u výše uvedených odborně způsobilých osob zkoušky z odborné způsobilosti.  Důsledkem tohoto opatření TIČR  je skutečnost, že tyto osoby nemohou v současnosti z objektivních důvodů takovou zkoušku složit.

Státní úřad inspekce práce (dále SÚIP) zastává stanovisko, že výše uvedeným  odborně způsobilým  fyzickým osobám, kterým   skončila platnost osvědčení v době nouzového stavu, mohou i nadále na území České republiky vykonávat činnosti v příslušném rozsahu tohoto osvědčení a to po dobu trvání nouzového stavu a po nezbytně nutnou dobu po jeho skončení.  

Pokud bude s ohledem na nouzový stav k této problematice  přijato Usnesení vlády nebo stanovisko MPSV, budeme o tom zaměstnavatele a odbornou veřejnost informovat prostřednictvím našich internetových stránek.

Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764