přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceAnketa

Jak jste se dostali na náš web?

Zobrazit výsledky

Státní úřad inspekce práce » Bezpečnost práce » Kampaně EU » Kampaň SLIC "Bezpečná a zdravá práce pro agenturní zaměstnance"

Kampaň SLIC "Bezpečná a zdravá práce pro agenturní zaměstnance"


Výbor vrchních inspektorů práce (SLIC) zahájil celoevropskou informační a kontrolní kampaň zaměřenou na bezpečnost a ochranu zdraví agenturních zaměstnanců při práci. Kampaň bude probíhat do května 2019 a jejím adresátem jsou samotní agenturní zaměstnaci, ale také zaměstnavatelé, odborové organizace atd.

Důvodem pro uspořádání takovéto kampaně je skutečnosti, že agenturní zaměstnanci vykazují vyšší výskyt úrazů na pracovišti a vyšší pravděpodobnost těžších zranění, ale také fakt, že zaměstnanost v pracovních agenturách se stále zvyšuje. Průměrný počet hodin odpracovaných agenturními zaměstnanci po celé Evropě v lednu 2017 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se zvýšil o 7,2 %. Agenturní zaměstnanci jsou také ohroženi rizikem dezorganizace, jako je nevhodné přidělení zaměstnance, nedostatečná znalost pracovišť uživatele či porucha komunikace v rámci trojúhelníkového pracovního poměru mezi agenturními zaměstnanci, agenturou práce a uživatelem. Jedním z nejčastějších příčin vysokého počtu pracovních úrazů je skutečnost, že agenturní zaměstnanci jsou při výkonu práce noví a bývají méně informováni a vyškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP). Další příčina spočívá ve špatné informovanosti o zdravotních rizicích při práci ve srovnání s jinými typy zaměstnanců.

Nejdůležitějším ve zlepšení přístupu k BOZP je informování agenturních zaměstnanců o:
• podmínkách pracovního prostředí uživatelského podniku před jeho přiřazením;
• školení BOZP obecně i konkrétně, zejména o výskytu rizik na pracovištích;
• zdravotní způsobilosti a zvláštních lékařských vyšetřeních s ohledem na rizika pracoviště;
• hodnocení rizik a vyplývajícím bezpečnostním opatření, jako je použití osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP);
• pracovních úrazech a nemocech z povolání.