přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na oblasti | přejdi na vyhledávání

Státní úřad inspekce práceDůležitá upozornění

Anketa

Jak jste se dostali na náš web?

Zobrazit výsledky

Státní úřad inspekce práce » Bezpečnost práce » Informace z oblasti bezpečnosti práce

Informace z oblasti bezpečnosti práce

 • Sdělení o vydání Metodického pokynu k postupu při zařazování práce s vibracemi do kategorie druhé, třetí nebo čtvrté (pdf, 201.14 kB)
 • Kampaň 2011"Bezpečnost práce při těžbě dřeva" - materiály ke kampani, vyhodnocení kapmaně.
 • Článek k pracovní úrazovosti v ČR v roce 2010 (pdf, 391.70 kB)
 • Informace z webu BOZP info - O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  Mimo jiné zde najdete:
  - knihu úrazů
  - záznam o úrazu (ke stažení ve formátu Word)
  - záznam o úrazu - hlášení změn (ke stažení ve formátu Word)
  - informace o ajištění poskytnutí první pomoci při úrazu
  - informace o osobních ochranných pracovních prostřdcích (OOPP)
 • Články na BOZPINFO
  Portál BOZP Info - váš poradce v oblasti bezpečnosti práce
 • Nabídka pořadů a filmů s tématikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (pdf, 88.23 kB)
  Vyřizuje Česká společnost pro manipulaci s materiálem - logistiku

  Z důvodu množících se dotazů a potřeb bezpečnostních techniků a učitelů předmětů s tématikou bezpečnosti práce zde zveřejňujeme nabídku České společnosti pro manipulaci materiálem - logistiku.

  Nabídka pořadů se dotýká různých oblastí práce, například:
  práce se stavebními stroji,
  bezpečná práce ve výškách a nad volnou hloubkou,
  prevence rizik ve slévárenství a kovoprůmyslu,
  jeřáby a manipulace s břemeny,
  přeprava nebezpečných látek,
  rozvaděče vysokého napětí,
  bezpečná práce s motorovou pilou a při těžbě dříví,
  bezpečná práce při provozu mobilních jeřábů,
  bezpečná práce při provozu manipulačních vozíků,
  bezpečná práce s elektrickým ručním nářadím.

  Více informací najdete na stránkách České společnosti pro manipulaci materiálem-logistiku
 • Informace o rozdělení úkonů a činností k zajištění kontroly nad bezpečností provozovaných vyhrazených technických zařízení (pdf, 89.68 kB)

  Ze zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášek, které upravují oblast vyhrazených technických zařízení (vyhl. č. 18 až 21/1979 Sb., vyhl. 85/1978 Sb. a vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vyplývají úkoly pro Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce a organizaci státního odborného dozoru ITI Praha. Přehled o úkonech na VTZ je uveden v tabulce.

  Seznam použitých zkratek:
  BP - Bezpečnost práce
  ČÚBP - Český úřad bezpečnosti práce
  IBP - Inspektorát bezpečnosti práce
  ITI - Institut technické inspekce
  OIP - Oblastní inspektorát práce
  SOD - Státní odborný dozor
  SÚIP - Státní úřad inspekce práce
  TP - Topičský průkaz
  VTZ - Vyhrazené technické zařízení
  ZIP - Zákon o inspekci práce
 • Bezpečnost práce ve stavebnictví - práce ve výškách (pdf, 37.82 kB)